mogelijkheden

Afsluitconstructie

Wat doen wij:

 • Het opstellen van een Nederlands huurovereenkomst alsmede een, indien gewenst, Engelse vertaling
 • Een uitgebreide incheck/inspectie waarbij wij de inventaris (indien aanwezig) en conditie van de woning zorgvuldig inspecteren
 • Het eventueel overschrijven van gas, water en elektriciteit
 • U staat zelf garant voor het innen van de huurpenningen en u bent zelf het aanspreekpunt voor de huurder van uw woning.
Beheersconstructie

Wij hebben een ruime ervaring als het gaat om zowel financieel, commercieel, als technisch beheer van uw woning.

Waarom uw woning laten beheren?

Een van de redenen om uw woning in beheer te geven is gemak; u geniet uw rendement uit uw belegging zonder dat u daar verder om kijken naar heeft. Voor mensen die in verband met hun werk al dan niet tijdelijk naar buitenland gaan, en hun eigen woning willen verhuren, bieden wij de mogelijkheid om uw woning te beheren. U hoeft dan niet uw familie en/of vrienden met het beheren van uw woning op te zadelen.

Financieel beheer

Dop & Dop Consultancy zorgt ervoor dat maandelijks de huur wordt geïnd en vervolgens aan u wordt overgemaakt. Eventueel wordt deze verrekend met gemaakte kosten van onderhoud aan de woning. Verder signaleren wij het niet, of niet tijdig betalen, van de huur. Wij verlenen assistentie met incasso maatregelen, mocht dit onverhoopt aan de orde zijn.

Technisch beheer

Dop & Dop Consultancy draagt zorg voor het inspecteren van uw woning bij mutaties. Verder zijn wij het aanspreekpunt voor zowel u als de huurder. Dus mocht de huurder met een technische storing zitten dan zorgen wij ervoor dat dit direct wordt opgelost. Hiertoe werken wij zoveel mogelijk met vaste onderhoudsbedrijven.

Wat doen wij nog meer?

 • Het opstellen van een Nederlands huurovereenkomst alsmede een, indien gewenst, Engelse vertaling
 • Een uitgebreide incheck/inspectie waarbij wij de inventaris en conditie van de woning zorgvuldig inspecteren
 • Het eventueel overschrijven van gas, water en elektriciteit
 • Het geven van informatie betreffende de jaarlijkse huurverhoging aan de hand van de jaarindexcijfers van de gezinsconsumptie gepubliceerd door het CBS
 • Het fungeren als tussenpersoon bij het eventueel oplossen van kwesties / problemen
 • Het beantwoorden van vragen betreffende klachten van verhuurder / huurder / bewoner

In beide gevallen draagt Dop & Dop Consultancy géén zorg voor de uit check. Om de controle van uw woning aan het eind van de huurperiode goed te laten verlopen, biedt Dop & Dop Consultancy een uit check service aan. Deze controle vindt plaats in aanwezigheid van zowel huurder, verhuurder en een makelaar van Dop & Dop Consultancy.

Bij de uit check verrichten wij de volgende werkzaamheden:

 • nauwkeurige controle waarbij word vastgesteld of de woning in goede staat is achtergelaten aan de hand het destijds, bij de incheck (oplevering) van de woning opgemaakte inspectierapport
 • Inventaris wordt aan de hand van de inventarislijst visueel geïnspecteerd
  (mits deze door verhuurder is aangeleverd)
 • Opstellen van inspectierapport
 • Overschrijven van het gas, water en elektriciteit op naam van de nieuwe huurder (indien nodig).


Heeft u nog vragen we nemen graag contact op!

Laat ons u bellen!